Ateliere de limbi străine pentru preșcolari, continuare a Școlii de vară

18 copii de vârstă preșcolară continuă activitatea Școala de vară pentru preșcolari, activitate desfășurată pe parcursul vacanței de vară.

Pe parcursul atelierelor s-au desfășurat activități care au vizat formarea următoarelor competențe: ascultarea și pronunțarea cuvintelor noi, articularea sunetelor izolat și în cuvinte/grupuri de cuvinte respectând accentual și intonația; recunoașterea culorilor indicate; reactualizarea expresiilor și cuvintelor învățate; pronunțarea corectă a sunetelor și grupurilor de sunete cuprinse în cuvinte; formularea de propoziții simple.

Copiii au înregistrat progrese datorită metodelor folosite: dialoguri, jocuri pe diferite roluri, implicarea în diverse situații. Copiii au ajuns să fie conștienți la o vârstă fragedă de faptul că fiecărui sunet din limba engleză îi corespunde un simbol, că limba în sine este un cod care poate fi spart prin raționamente deductive.

În centrul tuturor activităților au stat cerințele individuale ale copilului. La îndeplinirea sarcinilor au fost folosite metode de evaluare care s-au bazat pe încurajare și laude, fiind stimulate capacitatea de exteriorizare a personalității fiecărui copil în parte.

Ateliere de limbi străine pentru preșcolari, continuare a Școlii de vară