Beneficiile programului de tip Școală după Școală

Programul de tip Școală după Școală organizat în cadrul proiectului a fost primit foarte bine și pentru motive foarte diverse. Am purtat discuții cu cadrele didactice implicate și considerăm foarte valoroase opiniile împărtășite de aceștia. Experiența dumnealor este importantă atât pentru a încuraja părinții și elevii să se îndrepte spre frecventarea activităților, dar și pentru alți actori interesați să organizeze acest program în propriile comunități școlare.

În primul rând, programul a adus o creștere a legăturilor și a conexiunilor dintre elevi, a condus la îmbunătățirea relațiilor dintre aceștia. Consecințele sunt pozitive atât pentru dezvoltarea lor socio-emoțională, cât și în planul învățării cognitive: aceste relații îmbunătățite au condus și la faptul că elevii s-au sprijinit reciproc mai mult în activitățile de învățare, și-au oferit reciproc explicații și ajutor.

În al doilea rând, unii profesori au perceput o îmbunătățire și a propriei relații cu elevii implicați în proiect. În ședințele SDS, elevii s-au arătat mai deschiși, au acordat mai multă încredere profesorului lor și s-au simțit mult mai liberi să adreseze întrebări, să ceară ajutor, nemaiavând „amenințarea” notei. Învățarea s-a produs mai deschis și mai firesc.

Un alt câștig a fost pentru elevii care au îndrăznit să se exprime liber mai mult, să își formuleze puncte de vedere, să le expună și să primească feedback privind acestea. În timpul limitat de la clasă, în interacțiunea puternic constrânsă de atingerea obiectivelor din programa școlară, elevii tind să fie mai degrabă pasivi în receptarea conținutului învățării și nu au spațiul de a interveni. În aceste sesiuni, abilitățile lor de comunicare și argumentare au primit un sprijin foarte necesar.

O altă mențiune a fost aceea a folosirii de metode și materiale de învățare diferite și diverse. Astfel, profesorii de limba română au făcut apel la vizionări de film, audiții de muzică și dezbateri pentru a sprijini elevii în a înțelege mai bine operele literare studiate. Rezultatele lor au fost mult mai bune și motivația a devenit una pozitivă și intrinsecă.

Ne dorim pentru elevii din proiect să își mențină și să își dezvolte o motivație bună pentru învățare, iar cu efortul semnificativ depus să ajungă la rezultate școlare mai bune!

Fotografie de la activitățile proiectului
Taguri
Scoala dupa Scoala