Comunicat: Lansarea proiectului „Participare activă la educație în școli din Vrancea și Galați”

Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială implementează începând cu luna mai 2018 proiectul „Participare activă la educație în școli din Vrancea și Galați” (ID 106329) în parteneriat cu Consiliul Local al comunei Tănăsoaia și Consiliul Local al Comunei Boghești.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 1 Educație și competențe, Componenta 1 Programul Școală pentru Toți.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate pentru cel puțin 468 de copii din 4 școli ale județelor Vrancea și Galați: Școlile Gimnaziale Tănăsoaia, Boghești și Ploscuțeni, din județul Vrancea, și Școala Gimnazială Specială ”Emil Gârleanu” Galați.

Prin proiect, IRESIS și partenerii săi dezvoltă un răspuns comprehensiv și integrat, implicând întreaga comunitate locală atât în definirea problemei, cât și în elaborarea soluției. La finalul proiectului, vizăm atingerea cel puțin a următoarelor rezultate:

comunicat presa

 

  • informarea și consilierea privind reîntoarcerea și re/înscrierea în sistemul de învățământ a 250 de persoane din cele 4 comunități școlare vizate;
  • pregătirea în vederea înscrierii în învățământul preșcolar a 54 de copii de 2-3 ani;
  • organizarea de școli de vară și de ateliere de limbi străine pentru 80 de preșcolari;
  • organizarea unui program Școală după Școală pentru 334 de elevi din cele 4 școli;
  • îmbunătățirea abilităților parentale în rândul a minim 190 de părinți prin consiliere și educație parentală;
  • crearea unui parteneriat pentru educație la nivelul fiecărei comunități școlare, reunind școlile, părinții, autoritățile, angajatorii și societatea civilă locală și promovarea inițiativelor noi în comunitățile sprijinite prin proiect;
  • îmbunătățiri în dotarea logistică a școlilor și sprijin financiar pentru copiii în situații de risc, participanți la proiect.

Proiectul se va implementa pe o durata de 36 luni, respectiv mai 2018 – mai 2021 si are o valoare totală de 3,534,465.64 lei, din care asistență financiară nerambursabilă de 3,533,455.64 lei, iar contribuția organizațiilor partenere de 1,009.80 lei.
 

Manager proiect: Cornelia Petcu

Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială

Telefon: 0748.018.837

E-mail: office@iresis.ro

Website: www.iresis.ro

 

 

Taguri
ante-prescolari
prescolari